L’Agrupament

Agrupament Escolta i Guia Pinya de Rosa

Som una entitat d’educació en el lleure sense ànim de lucre, que formem part del Moviment Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, oferint als nens, nenes i els joves l’aventura de créixer i aprendre a partir del mètode escolta i guia. Aquest mètode consisteix en que cada noi i noia esdevingui protagonista del seu propi creixement i de les accions que treballa en equip, amb la fi que es formi com a persones solidàries, compromeses i actives amb la nostra societat.

La nostra proposta educativa té l’objectiu que els escoltes i les guies siguin capaces de participar activament i críticament a la societat on viu, la qual pugui assumir les responsabilitats necessàries per ajudar a construir una societat més justa, solidària, igualitària i sostenible dels de tots els punts de vista.

A més a més, treballem per l’educació integral de la persona a partir de l’experiència viscuda i de la transmissió de valors com el respecte, la tolerància, el diàleg, la interculturalitat, la sostenibilitat.

Volem al mateix temps donar a conèixer l’entorn, el país, les seves característiques socials, culturals, històriques i que descobreixin quina és la manera de contribuir-hi.

Tots i totes els que anem al cau volem deixar aquest món una mica millor de com l’hem trobat.

Formem part de