Casal

En el moment de l'inscripció esteu acceptant:

PAGAMENT i RESERVA DE PLAÇA El casal del cau té un funcionament intern que va per quinzenes o mensualitats. En el moment d'inscriure l'infant, a partir del formulari, no se li reservarà la plaça fins que no rebem el pagament i ens reenviin el rebut de pagament.

Un cop pagat el mes o la quinzena no es retornarà els diners, (excepte si s'avisa amb un mínim de 15 dies abans que comenci l'activitat) ja que entenem que al pagar estan assegurant que volen assistir al casal i nosaltres contractem els monitors i monitores corresponents per atendre tots els infants que s'han isncrit i pagat.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN El casal del cau intentem no renyar ni posar càstigs que no tinguin sentit en els fets que hagin fet els infants. Tot i això en cas de faltes greus com:

  • Trencar material de l'escola, dels companys o dels monitors.
  • Agredir verbalment o físicament als infants o monitors.
  • Robar material dels companys, de l'escola o dels monitors.

Es procedirà o bé a reparar el mal fet o vetant l'accés al casal del cau.

Moltes gràcies per la confiança.

Entrada anterior Entrada següent