Unitats

test1

L’Agrupament s’organitza en cinc unitats, que són grups de noies i nois d’un mateix interval d’edat.

Cada branca treballa independentment en els seus projectes tot seguint la mateixa proposta educativa.

El mètode escolta i guia està pensat per treballar progressivament amb infants i joves des dels 6 fins als 19 anys. En cadascuna d’aquestes etapes, l’infant creix i es forma fins acabar el procés educatiu. En aquest moment, el o la jove pot optar per continuar fent la seva tasca de compromís a l’entitat com a cap o bé continuar participant en altres entitats de caire social, cultural, polític...

Consulta els blogs de les nostres unitats!