Les nostres unitats

L’Agrupament s’organitza en cinc branques, que són grups de noies i nois d’un mateix interval d’edat. De cada branca hi pot haver una o dues unitats.

Cada branca treballa independentment en els seus projectes tot seguint la mateixa proposta educativa.

El mètode escolta i guia està pensat per treballar progressivament amb infants i joves des dels 7 fins als 19 anys. En cadascuna d’aquestes etapes, l’infant creix i es forma fins acabar el procés educatiu. En aquest moment, el o la jove pot optar per continuar fent la seva tasca de compromís a l’entitat com a cap o bé continuar participant en altres entitats de caire social, cultural, polític…


Castors i Llúdrigues

7-8 anys

Llops i Daines
Llevant

8-11 anys

Llops i Daines
Tramuntana

8-11 anys

Ràngers i Noies Guia
Sa Forcanera

11-14 anys

Ràngers i Noies Guia
S’Agüia

11-14 anys

Pioners i Caravel·les
Matagalls

14-17 anys

Pioners i Caravel·les
Pedraforca

14-17 anys


TRUC 1

17-18 anys


TRUC 2

17-18 anys